O Bellissia

BELLISSIA to nazwa handlowa drzewa liściastego z gatunku Paulownia. Bellissia powstała w bułgarskim laboratorium w wyniku skrzyżowania (hybrydyzacji) dwóch gatunków Paulownii: P. Elongaty i P. Fortunei i została zarejestrowana w Europejskim Banku Genów jako nowy gatunek Paulownii.

Paulownie (Pawłownie) ogólnie to drzewa wywodzące się z Azji Wschodniej. Cechuje je wysoka intensywność wzrostu, duża tolerancja na zróżnicowane warunki glebowe oraz 10-krotnie wyższa produkcja tlenu (i zarazem pochłaniania dwutlenku węgla) w stosunku do innych drzew liściastych, dlatego też często drzewa Paulownii nazywa się drzewami tlenowymi.

Więcej